od 8:30 do 17 hodin další ročník festivalu, který příchozí všeho věku nechá nahlédnout pod ruce vědců a vědkyň a poznat, že jejich bádání může být i zábavné. www.klatovy.cz