Obec Chanovice Vás zve na 20. ročník pěšího protestního pochodu proti záměru Vlády ČR umístit do Pošumaví na Horažďovicko úložiště vysoce radioaktivních odpadů.

Pochod se koná tuto sobotu 7. ledna 2023, se startem v zámeckém areálu Chanovice. Start bude probíhat od 8.30 do 9.30 hodin.

„Úložiště“ je pořád hrozbou. Na podzim 2021 se do koaliční smlouvy nově zvolených vládních stran podařilo dostat větu a postoj: „Posílíme práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště. Jsme otevřeni i jiným řešením, než je konečné hlubinné úložiště v ČR“. Zatím můžeme jako občané z ohrožené lokality jen doufat, tak uvidíme?

Nezapomínejme, že pro naše Horažďovicko pod památnou Práchní ve spojitosti s přípravou úložiště je situace dost krutá. Malá rekapitulace:

   Dne 22. 12. 2020 přišlo od tehdejšího ministra MPO K. Havlíčka sdělení, že se tato lokalita dostala do užšího čtyřčlenného výběru v rámci ČR. A to na základě usnesení Babišovy Vlády ČR z 21. 12. 2020. Bez souhlasu dotčených obcí.

   Dne 15. 1. 2021 ředitel SÚRAO J. Prachař sdělil dalším čtyřem obcím na Horažďovicku, že byly zahrnuty do území, o které MPO rozšiřuje tzv. lokalitu Březový potok. Rozšíření se týkalo obcí Břežany, Kovčín a Malý Bor a města Horažďovice a občanů jejich 15 sídel (vesnic a města). Takže se problematika úložiště na Horažďovicku přímo týká 10 samosprávných celků (9 obcí a 1 město) a lidí z jejich 32 sídel. Což zasahuje do života cca 10.000 lidí zde trvale bydlících. Všech 10 dotčených obcí nesouhlasí dlouhodobě se záměrem MPO umístit na jejich správním území hlubinné úložiště. Práva jsou nám upírána a vládní tlak sílí. Před rokem představená verze návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu (původně o zapojení obcí do výběru úložiště) byla projednána Legislativní radou vlády. Stále tam však chybí zapracování našich připomínek o větším posílení práv samospráv. Dotčené obce a lidé v nich žijící nemohou být přeci opomíjeni v tak zásadním rozhodování o budoucnosti našeho kraje.

Při pochodu obejdeme území zhruba 306 hektarů. Což je pracovníky z MPO navrhovaná podzemní část úložiště. K tomu nadzemní areál v desítkách hektarů pro manipulace a překládku. A to se ve spojitosti s úvahami o rozšiřování Temelína a Dukovan hovoří ještě o dalším rozšiřování prostoru pro ukládání vysoko radioaktivních materiálů, prý až 500 hektarů. Doba ukládání je uváděna na 100.000 let, než postupně vyhořelé palivo ztratí radioaktivitu. A k tomu jedním dechem tvrdí zaměstnanci vládních institucí, že budování úložiště a jeho provoz nijak podstatněji neovlivní žití a životní prostředí v regionu.

Proto budeme rádi, když přijdete podpořit společný boj za naše práva a za budoucnost našich potomků.

Díky a na viděnou, Petr Čotek a Petr Klásek.