Vydáme se do malebného Pošumaví, k jednomu z největších viklanů v ČR, který váží bez mála 30 tun a jeho obvod je 11 m. Trasa vede částečně po naučné stezce Okolím Kadovského viklanu.

Při průzkumu všech skalních útvarů buďte opatrní, obzvláště po dešti jsou kameny velmi kluzké!

Výchozím bodem pro tento výlet bude obec Slatina, jež dostala své jméno podle toho, že byla založena v podmáčené poloze, na slatinné půdě.

Zaparkujeme na návsi a vyrazíme polní cestou po žluté TZ směrem na Kadov. Po 700 metrech dojdeme k první informační ceduli, která nás upozorní na zajímavé seskupení balvanů nazvané „Velký čertův náramek“. K němu dojdeme po vyšlapané pěšině cca 100 m vpravo od značené TZ. K čertovu náramku se váže i pověst, jejímž hlavním aktérem je samozřejmě čert.

Poté pokračujeme dále po žluté TZ a po cca 1 km dojdeme k lesnímu rozcestí, kde je další informační cedule, která nás nasměruje k zajímavému balvanu, nazvanému „Obětní kámen“. Je považován za tajemný kámen Kadovska zejména proto, že se v jeho horní ploše nachází poměrně velká prohlubeň a zdejší lidé, i někteří archeologové soudí, že v pohanských dobách sloužil k obětním obřadům.  Obětní kámen je od trasy vzdálen cca 250 m, vydáme se k němu odbočkou vlevo po lesní cestě, až k letnímu tábořišti, odtud pak vystoupáme přes okraj louky do zalesněného svahu.

Po obhlídce se vrátíme zpět na žlutou TZ. Na křižovatce jsou od roku 2013 osazeny dva patníky přátelství těsně sousedících obcí Kadov a Slatina, které byly vytesány na kamenických slavnostech, konaných každoročně ve Slatině.

Vypravíme se dále po žluté TZ a po cca 300 metrech dojdeme k další ceduli, upozorňující na „Malý čertův náramek“, skrývající se v nedalekém lesíku cca 80 m vpravo od cesty. Z cedule se dozvíme další pověst o tomto skalním útvaru.

Poté se vydáme do nedalekého Kadova, který je odsud vzdálen již necelý kilometr. První písemná zmínka o obci Kadov se objevila v r. 1352, kde se uvádí Kadov jako vladycké sídlo.

V centru obce nalezneme zajímavý památkový areál, jehož pravděpodobně nejstarší stavbou je původně středověká tvrz, která byla přestavěna v 16. století v renesančním slohu a v 18. století pak přebudována na sýpku. Uvnitř tvrze byla umístěna expozice „Jak se dříve žilo na vesnici“, v současnosti je však bohužel budova nepřístupná. Vedle tvrze si prohlédneme původně gotický kostel sv. Václava z konce 13. století, přestavěný v 18. století v pozdně barokním stylu. Pod kostelem pak areál uzavírají barokní fara a špitál a o několik desítek metrů dál novogotická kaple Nalezení sv. Kříže z let 1856-1863 s rodinnou hrobkou hrabat Linckerů a baronů z Lilgenau.

Z centra obce se konečně vydáme ke Kadovskému viklanu, který se nachází na východním okraji obce. Místo bylo v roce 1985 zařazeno mezi maloplošné přírodní památky. Podle historických pramenů se prý balvan, i přes svou velkou hmotnost, skutečně viklal při pouhém doteku rukou. V roce 1893 však byl vyvalen ze svého původního lůžka a přestal se viklat. V roce 1983 byl viklan pod vedením Ing. Pavla Pavla pomocí dřevěných pák a sochorů opět usazen na svoje původní místo. Viklan je považován za jeden z největších exemplářů v ČR.

Od viklanu se vrátíme zpět do centra obce a okolo bývalé tvrze půjdeme po značené cyklotrase č. 2162 západním směrem na Slatinu. Polní cestou dojdeme po 2,5 km na křižovatku, kde odbočíme vlevo a po značené cyklotrase č. 2161 se vrátíme po asfaltové silnici zpět do obce Slatina.  Před obcí Slatina budeme míjet kamenolom, u jehož vstupní brány nás upoutá mohutný žulový kámen, z dálky působící spíše jako pomník. Jsou to však ohromné sluneční hodiny.

Odtud je k našemu cíli, na náves v obci Slatina, co by kamenem dohodil. Tam si ještě můžeme prohlédnout kapli sv. Václava, postavenou v roce 1865 a naproti ní židovskou synagogu, která byla postavena v roce 1868 na místě původní dřevěné. Bývala v ní škola, byt a modlitebna, dnes je však v soukromém vlastnictví.

  • parkování – náves v obci Slatina, GPS: N 49°23.30233′, E 13°44.67885′
  • nástupní místo – náves v obci Slatina, zde jsou umístěny rozcestníky a informační tabule
  • Značení: po žluté TZ do Kadova, zpět po cyklotrase č.2162 až na silnici Slatina-Chanovice a zde pokračovat po cyklotrase č.2161
  • časová náročnost – cca 2,5 hodiny pěšky, 1 hodina na kole
  • fyzická náročnost – nízká, vhodné i pro rodiny s dětmi a kočárky
  • délka trasy:  9 km
  • povrch – 80 % lesní nebo polní cesta, 20 % asfaltová cesta
  • zajímavosti na trase – zajímavé skalní útvary
  • občerstvení: v Kadově obchod se smíšeným zbožím

zajímavosti v okolí – obec Chanovice – skanzen, rozhledna a panská barokní sýpka, naučná stezka Příroda a lesy Pošumaví (výchozí bod – Chanovice náměstí, náročnost nízká, vede po lesní cestě, celková délka 2 km); volně přístupná rozhledna Pětnice (7 km od obce Slatina); Kamenná Bába u Bezděkova (výchozí bod – Bezděkov, náročnost nízká, vede po polní cestě, délka 1 km)

Itinerář výletu na Kadovský viklan si můžete vytisknout a všechny informace prakticky využít přímo v terénu. /pdf soubor/

Rádi bychom počet výletů dále rozšiřovali a tak uvítáme, když se s námi podělíte o své zkušenosti s našimi výlety a dáte nám vědět, jaké informace vám chybí a měli bychom je doplnit. Nebo nám zašlete své fotografie z těchto výletů, které rádi u výletů zveřejníme. K tomu můžete využít buď e-mail vlaskova@rras.cz, nebo třeba náš profil na facebooku www.facebook.com/isumava, kam také pravidelně přidáváme novinky a zajímavosti o dění na Šumavě.  Budeme rádi, když nás budete sledovat, lajkovat a sdílet.