Společenská událost, hra i diskuse, a to vše v rukou dobrovolníků!

 

Spolek „Prácheň žije!“ završí první rok svých aktivit „Víkendem pro Prácheň“, který přinese bohatý program, určený všem od malých dětí až po seniory. Víme, že Prácheň je srdeční záležitostí lidí v okolí i v širším regionu a věříme, že si všichni o víkendu 26. až 28. dubna přijdou na své. Když jsme na jaře 2023 zjišťovali, jaké téma je pro místní lidi nosné, co je dokáže spojit a zvednout ze židlí, sami jsme netušili, kam se po pouhém roce dostaneme.

Rozhodli jsme se Práchni věnovat celý víkend, abychom nabídku udělali dostatečně pestrou a zajímavou pro různé věkové kategorie. Večer v pátek 26. dubna od 18.00 hodin bude patřit společenskému setkání „Prácheň žije!“ v Kulturním domě Velké Hydčice. Hosté se mohou těšit na sousedský raut, živou hudbu a prezentaci tematicky zaměřených prací studentů Střední školy Horažďovice. Tento večer pořádáme v rámci Dnů dobrovolnictví Plzeňského kraje.

Sobota 27. dubna přinese odpolední zábavu zejména pro rodiny. Ve 14 hodin bude na Mírovém náměstí v Horažďovicích zahájena pátrací hra „Prácheň žije!“, na jejíž přípravě jsme celý rok pracovali. Účastníci se vydají na trasu dlouhou cca 2,5 kilometru s hravými úkoly pro celou rodinu a v cíli na Práchni je bude čekat odměna a malé pohoštění. Poprvé bude také představen dřevěný poustevník, kterého spolek nechal vytvořit.

Odpoledne téhož dne, od 16.00 hodin, se v kostele sv. Klimenta na Práchni bude konat přednáška archeologa Mgr. Martina Ptáka, který se systematicky Práchní zabývá, o jeho nejnovějších výzkumech.

V neděli 28. dubna od 15.00 hodin se kdokoli může účastnit veřejné debaty o budoucnosti Práchně v Divadelním sále Muzea. Účastníci budou mít možnost vyjádřit své názory a přání ohledně budoucích událostí a aktivit na Práchni.

„Těšíme se na setkání s obyvateli města i návštěvníky Práchně z širšího okolí a všechny zájemce o tuto lokalitu.“ uvedl organizátor akce. „Víkend pro Prácheň je skvělou příležitostí pro vzájemné setkání, zábavu a inspirativní debaty o budoucnosti naší komunity.“

 

Pro více informací kontaktujte:

Anna Svobodová (telefon: +420 770 171 432)
Simča Sládková (telefon: +420 606 561 772)
Email: prachenzije@gmail.com

: www.facebook.com/prachenzije
: www.instagram.com/prachenzije