Již od svého vzniku v roce 1996  se zaměřujeme na pomoc při získávání financí na různé projekty pro široký okruh žadatelů, jimiž jsou kraje, města, obce, školská zařízení, příspěvkové organizace, občanská sdružení, neziskové organizace i podnikatelé. Hlavní náplň činnosti agentury tvoří proto informační servis, poradenství a management dotačních titulů.

Zabýváme se zpracováním žádostí o dotace do národních (krajské dotace, dotace vyhlašované jednotlivými ministerstvy) i evropských dotačních titulů (OPŽP, IROP, Cíl 3 – ČR – Bavorsko, ČR – Rakousko a další). Mimo zpracování žádosti o dotaci provádíme i následnou administraci projektu během jeho realizace (zpracování žádostí o platbu, zpráv o realizaci projektu, řešení změn projektu).

Spektrum nabízených služeb zahrnuje i přípravu a realizaci výběrových a zadávacích řízení v souladu s pravidly příslušného dotačního titulu a zákonem 134/2016 Sb., v platném znění.

V rámci našich služeb se zaměřujeme také na předprojektovou a projektovou přípravu. K tomu využíváme strategického plánování, proto nabízíme zpracování podpůrných rozvojových dokumentů – územních strategií určených pro rozvoj obcí a měst s výhledem na 5 až 10 let s možností aktualizace. Výstupem jsou projektové listy a v rámci našich služeb probíhá monitoring dotačních výzev a pravidelný konzultační servis k projektovým záměrům. Dále nabízíme další stupně projektové přípravy v podobě zpracování studií proveditelnosti či finančních a ekonomických hodnocení. V případě podnikatelských subjektů nabízíme zpracování podnikatelského plánu.

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci se obraťte na uvedené kontakty, kde rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Adresy a kontakty, kde lze získat bližší informace:

 • Mgr. Jindřich Štěpánek
  e-mail: stepanek@rras.cz
  tel.: +420 380 425 715
  Sídlo: Stachy 422, 384 73 Stachy
 • Alexandr Fedorov
  e-mail: fedorov@rras.cz
  tel. +420 379 720 278
  Sídlo: Jindřicha Jindřicha 61, 346 01 Horšovský Týn
 • Martin Kuda
  e-mail: kuda@rras.com
  tel.: +420 378 774 747
  Sídlo: Nuželická 60, 342 01 Sušice

Reference: