Základní informace

Název organizace: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
Typ organizace: Obecně prospěšná společnost
Datum vzniku: 5. listopadu 1996
Statutární zástupce: Miloš Picek, ředitel
Orgány agentury:Správní rada, Dozorčí rada
IČ: 25 15 47 11
DIČ: CZ 25 15 47 11
Sídlo: Stachy 422, 384 73 Stachy
Telefon: 380 120 261
E-mail: info@rras.cz
www: https://www.rras.cz
Bankovní spojení: 2200301544/0600, GE Money Bank, pobočka Vimperk
Společnost zapsána v rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu 0, vložka 9

 Důležité mezníky vzniku RRA Šumava

 • Založení Regionálního sdružení Šumava (RSŠ) 15.12.1992
 • Přidělení grantu GTAF prostřednictvím Centra pro zahraniční pomoc ČR 1995
 • Přípravné práce pro založení RRA Šumava 1995 – 1996
 • Založení RRA Šumava 09/96
 • Registrace, zahájení činnosti RRA Šumava, o.p.s. 5.11.1996
 • Důležité mezníky vzniku RRA Šumava

Přípravné práce pro založení RRA Šumava

 • V rámci přípravných prací za využití finančních prostředků z programu GTAF zahájeny činnosti
 • přípravné workshopy pro aktéry z regionu (státní i nestátní instituce, vč. privátního sektoru – okresní úřady, města a obce, Euroregion Šumava, NPŠ, komory, Sdružení cestovního ruchu, banky, silní podnikatelé)
 • zahraniční exkurze do oblastí s podobným systémem řešení problémů (oblast Horního Rakouska – železná cesta, 40 účastníků, týdenní pobyt v Shannon Development – Irsko – 5 účastníků)
 • školení v projektové činnosti v oblastech rozvoj obcí, turistiky, malého a středního podnikání a energetika u ÖAR (regionální instituce podobná agentuře z Rakouska – vyškoleno 5 + 5 pracovníků ve dvou cyklech na konkrétních projektech v regionu – toto školení hradila rakouská vláda v rámci bilaterálního programu pomoci České republice ve výši cca 2 mil. šilinků na tým školitelů
 • materiální výpomoc pro RSŠ – nábytek + počítače pro vznikající kanceláře ve Frymburku, Sušici, Stachách
 • odborná poradenská a právní pomoc

Založení RRA Šumava

 • Vlastní založení RRA Šumava proběhlo na velkém workshopu ve Stachách za účasti zhruba 50 aktérů z regionu. Zde bylo jednohlasně rozhodnuto o založení RRA Šumava jako potřebného nástroje rozvoje regionu a servisní složky Regionálního sdružení Šumava. Byly stanoveny 3 základní skutečnosti pro vzniklou agenturu:
  • forma musí být obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
  • správní rada bude v majoritě samosprávy, dozorčí rada v majoritě státu
  • rozhodnuto o složení správní a dozorčí rady (stálé zastoupení institucí)
 • Registrace, zahájení činnosti RRA Šumava, o.p.s. Datum založení: 5.11.1996 byla RRA Šumava registrována u Krajského soudu v Č. Budějovicích jako první o.p.s. v Jč. kraji a čtvrtá agentura v ČR po Ostravě, Mostu a Olomouci.

RRA Šumava znamená:

 • Propojená řešení překračující hranice oborů a států
 • Regionální rozvoj s perspektivou a jasnou budoucností
 • Rentabilní projekty respektující sociální a životní prostředí
 • Nezávislý poradenský subjekt

 

Výroční zprávy

Výroční Zpráva 2021
Výroční Zpráva 2020
Výroční Zpráva 2019
Výroční Zpráva 2018
Výroční Zpráva 2017
Výroční Zpráva 2016
Výroční Zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2009
Výroční Zpráva 2008
Výroční Zpráva 2007