Projekt Budoucnost udržitelného cestovního ruchu v NP Šumava realizuje Regionální rozvojová  agentura Šumava, o. p. s. ve spolupráci s NP a CHKO Šumava a Jihočeská Silva Nortica.

Realizace projektu: září 2022 – listopad 2023

Území NP Šumava chrání přírodní bohatství hojně využívané turismem. Řada míst však již vykazuje známky stavu blížícího se dosažení limitu přírodní únosnosti, část navštěvovaných území je mírou turistického využití poškozována. Zvýšená hustota pohybu návštěvníků v nejcitlivějších přírodních oblastech bez alternativy přesměrování turistů do méně exponovaných lokalit působí jako rušivý faktor na přírodu i místní obyvatele. Vysoká míra turismu negativně ovlivňuje i život v obcích, přináší nejrůznější omezení a komplikace trvale žijícím obyvatelům regionu.

Cílem projektu bylo vytvoření rozvojové studie řešící negativní vliv turismu na přírodu, původní ekosystémy na území NP Šumava i na zde trvale žijící obyvatele. Studie ke stažení:

Koncepce cestovního ruchu pro Šumavu – analytická část

Koncepce cestovního ruchu pro Šumavu – návrhová část