Spolupráce na projektech

Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s. se v rámci své činnosti zaměřuje rovněž na spolupráci při realizaci projektů sloužících k rozvoji regionu, a to jak v oblasti podnikatelské, tak občanské vybavenosti. Tento druh spolupráce zahrnuje především projekty menšího rozsahu podnikatelských subjektů i obcí  připravených ve spolupráci s MAS.