Trasa: 6,5 km / cca 3 h / 180 m stoupání / náročnost: střední / pro pěší / vhodné pro rodiny s dětmi (i s kočárkem)

Začátek: Kašperské Hory (okruh).

Z Kašperských Hor se můžeme podívat do historické minulosti, kdy se všude kolem města těžilo zlato a kdy byly svahy hor proděravěny štolami. Z náměstí sestupujeme kolem poutního kostela Panny Marie Sněžné do údolí Zlatého potoka. Proti jeho proudu půjdeme klikatou pěšinou nebo lesní cestou kolem tichých temných nádrží, šumícího potoka a skal, které ukrývají vstupy do starých štol. Ťukání kladívek vystřídalo ticho, ve kterém přebývají kolonie netopýrů. Vstupy do štol jsou z bezpečnostních důvodů osazeny železnou mříží. Na konci údolní stezky dojdeme až k seismické stanici a dále k velké štole Naděje z 90. let 20. století. Ano, tady se tehdy odehrávaly velké boje o to, zda tu kanadská firma bude těžit zlato a část celého údolí zaveze vytěženou horninou, nebo údolí zůstane přírodě. Odtud stoupáme po silnici nahoru kolem pinek – prohlubní po těžbě zlata – na horu Lišák, odkud se nám otevře nádherný rozhled na Kašperské Hory a hrad Kašperk v pozadí. Celá trasa kopíruje „Cestou zlatokopů“.