Další promítání tohoto filmu se bude konat 11. května od 18 hodin v Environmentálním centru v Železné Rudě.