Městská knihovna Klatovy pořádá v refektáři jezuitské koleje vzpomínkový večer na Jana Kličku a jeho slavnou muzikantskou rodinu. Vystoupí Miroslav Vilímec (housle) a Vladimír Vilímec (klavír), klarinetové kvarteto (Jan Auermüller, Václav Štych, Bohumír Kopecký a Jan Hrdina) a Věra Píšová (zpěv). Průvodní slovo s přiblížením historie rodiny Kličků pronese Marie Míková.