Téma 9. ročníku

V roce 2023 je festivalové téma „Školy a učitelé na Šumavě a v Bavorském lese“.

Učitelé a školy hrají klíčovou roli v chápání historie a formování budoucnosti obecně a v této malebné oblasti střední Evropy tomu není jinak. Historicky byla tato regionální hranice několikrát nesnášenlivě rozdělená vypjatým nacionalismem, jehož hlasatelé systematicky zveličovali či záměrně zkreslovali politické a kulturní rozdíly. Dá se říci, že většina učitelů bez rozdílu národnosti působila jako hlas rozumu a snažila se prostředí škol využívat jako místo, kde přetrvává kulturní kontinuita a kde vládne porozumění. Ovšem doba rozumu nepřála a zdánlivě neotřesitelné hodnoty staletí budovaných vztahů byly v krátkém čase zničeny a zdevastovány a po několik následujících dekád doutnaly v popelu jen osamělé uhlíky naděje.

Ovšem význam těch, kteří přináší a šíří vzdělanost je stále klíčový. Rozvíjení pozitivních vztahů, tlumení strachu z jinakosti, strachu z neznáma, strachu z neporozumění jsou klíčovými kroky k vytváření harmonické a soudržné společnosti. Právě nevzdělanost a stereotypy vedou k předsudkům a diskriminaci. Úloha učitele jako mediátora, který pomáhá lidem od útlého věku lépe porozumět různorodosti kultur, náboženství, etnických skupin a životních stylů. Různorodost je důležitá a potřebná. Komunikace, schopnost vést dialog a snaha porozumět jsou přesně ty dovednosti, které učitelé mohou vhodným působením a osobním nasazením u dětí pěstovat a rozvíjet a zářným příkladem, že je to nejen možné, ale že to dobře funguje, je i tento festival.

A právě proto jsme věnovali téma letošního ročníku těm, jejichž práce je posláním. Posláním, které z budoucnosti dělá přítomnost, v níž se Šumava a Bavorský stávají symbolem harmonického soužití mezi lidmi a přírodou, mezi tradicí a inovací, místem, kde lidé dvou různých jazyků mluví společnou řečí.

Více informací včetně programu naleznete na www.sumava-litera.eu