Zveme Vás na méně známou naučnou stezku do CHKO Šumava

Naučná stezka se nachází 740–820 m n. m. Prochází Přírodní rezervací Brčálnické mokřady (vyhlášena roku 2004), kterou charakterizuje mozaika pramenišť, rašelinišť, pastvin a přítočních niv podél přirozeně meandrujícího toku Úhlavy a jejích přítoků.

Samovolně vzniklé formace dřevin a extenzivní pastva zde dotvářejí krajinářsky hodnotné údolí. Jako zástupce místní vzácné flóry můžeme jmenovat: prstnatec Fuchsův pravý, prstnatec májový, vemeník zelenavý, tučnice obecná, rosnatka okrouhlolistá, všivec lesní nebo upolín evropský.

Informační body jsou rozmístěny na označené trase v okolí Brčálníku a umožňují návštěvníkovi nahlédnout do přírodní rezervace. Výchozí bod se nalézá poblíž vlakové zastávky ČD Brčálník, kde je na informačním panelu instalována mapa s jednotlivými zastávkami.

Pohyb k jednotlivým bodům je veden jednosměrně. Od úvodního panelu trasa postupuje zastavěnou částí Brčálníku k odbočce doleva, kde nad železniční tratí je panel s panoramatickým popisem pohledu na část Královského hvozdu s Jezerní horou. Dále se pokračuje po polní cestě kolem chat, za kterými cesta začíná klesat směrem k železniční trati k viaduktu. U viaduktu se návštěvník má možnost seznámit s historií trati na informačním panelu. Po projití viaduktem (pozor na nebezpečí uklouznutí) trasa vede lesní cestou kolem rekreačních domků k Úhlavě. Po překročení mostku trasa uhýbá u informačního stojanu Přírodní rezervace Brčálnické mokřady doleva, do kopce, při okraji lesa. Po pozvolném stoupání se nalézá další stojan s panoramatickým výhledem, a to na Můstecký hřeben. Za stojanem se trasa prudce lomí doleva a klesá ke křížku, kde se opět lomí doleva a přes poválky a skrz ohradníky vede pastevním areálem k Úhlavě. U řeky se nachází informační stojan s názvem Úhlava. Po mostě přes Úhlavu a překonání podmáčených míst po poválkovém chodníku trasa stoupá k železniční trati. Nad tratí u silničky ukazuje směrovka doleva k výchozímu bodu trasy. Doporučujeme vhodnou turistickou obuv, pozor na překonávání železniční trati a průchod přes pastviny!

Délka trasy: 4,5 km

Začátek i konec trasy: Brčálník ČD

Čas prohlídky: 2–3 hod.

Náročnost: lehká