NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA – ulice 1. máje
Prohlídka města s průvodcem a divadelními výjevy, nutná rezervace. Vstupné: 120 Kč