Moderovaná diskuze všech, kterých se přímo i nepřímo dotýká výskyt a rozšiřování vlků nejen v Jihočeském kraji za účasti veřejnosti.

Akce se koná ve čtvrtek 25. dubna 2024 Zbytinách, v sále KD, od 13 hodin.