Prachatické muzeum zve 4. dubna od 17 hodin na přednášku „Vojenský výcvikový újezd Boletice v proměnách času“

Přednáší Mgr. Vladimíra Podaná, Regionální muzeum Český Krumlov

V roce 1947 se vznikem vojenského výcvikového tábora a později vojenského újezdu Boletice uzavřela část jižních Čech civilnímu obyvatelstvu. Vojenské dějiny provází tuto oblast již od roku 1938, kdy zde vedla linie objektů lehkého opevnění a budovaly se zákopy a okopy, jejichž relikty se uchovaly do současnosti. Po roce po vzniku vojenského tábora začala být místo vysídlených vesnic budována tehdy ještě improvizovaná cvičiště a střelnice z nichž mnohá slouží v modernizované podobě výcviku Armády České republiky dodnes.

Více informací získáte na www.prachatickemuzeum.cz