V pátek 17. listopadu 2023 dopoledne se ve Velkém Boru uskuteční protestní setkání proti postupu vládních institucí v problematice úložiště vysoce radioaktivních odpadů.

V demokratickém státě by mělo být samozřejmostí respektování názoru dotčených obcí, představitelů samospráv a lidí v místě žijících. Příkladem mohou být skandinávské země, kde jsou s přípravou hlubinného úložiště nejdále, a kde toto pravidlo je používáno a došlo k vzájemné partnerské dohodě mezi státem a samosprávami. Ne, jako direktivní přístup českých vládních úřadů a řady politiků.

Ing. Michael Forman, starosta města Horažďovice: „Jsem si jist, že pokud by došlo k uzákonění souhlasu obcí a nastavení jasných technických a bezpečnostních pravidel a rovněž ve správné výši nastavených kompenzací, cesta k nalezení konečné lokality bude otevřená. Ostatně je to jediný možný způsob v demokratické společnosti, ke které se hlásíme. V dnešním nevýhodném postavení vůči státu není pouhý jednotlivec, ale územně samosprávní celky, které zastupují tisíce obyvatel.

Státní úřady též v současnosti rezignovaly na další možnosti redukce množství a radioaktivity vyhořelého paliva, které by mohly předejít vybudování problematického a nákladného gigantického úložiště. “

 

Přijďte podpořit boj dotčených obcí a občanů. Díky.

Připojen plakát a základní informace.

Na viděnou, Petr Klásek.

P.S. – právě nyní je v Parlamentu předložen zákon o možných právech obcí a MŽP rozhoduje o povolení průzkumných prací včetně hlubinných vrtů.