Charita Horažďovice zve veřejnost na rukodělnou dílnu malování vajíček. Akce se uskuteční 26. 3. 2024,  od 15:00 hodin v dílně DPS Palackého v Horažďovicích.