Talk show s Ing. Danou Drábovou, Ph.D., Dr. h. c. mult. – předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Moderuje Jan Dvořák.