Péče o boží muka nebo cvičení pro ženy. V Žihobcích se představí příběhy dobrovolnictví v Pošumaví

 

Ve středu 4. října bude žihobecké Muzeum Lamberské stezky hostit setkání zástupců samospráv, aktivních lidí z Pošumaví a široké veřejnosti.  Ti budou debatovat o potřebách pošumavských obyvatel a o možnostech oživení jejich obcí s přispěním dobrovolníků a místních nadšenců. Představí se i iniciativy jednotlivců, kteří na vlastní pěst zvelebují region od Budětic po Strašín.

Událost je součástí Dnů dobrovolnictví v Plzeňském kraji a zaštiťují ji spolky Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje a Místní akční skupina Pošumaví. „Snažíme se přispívat k rozvoji venkova skrze lidi, kteří zde žijí, a motivovat je, aby řešili svá každodenní témata v obcích spolu,“ přibližuje podstatu iniciativy Anna Svobodová, koordinátorka komunitní práce v pošumavské MASce. „V Žihobcích se budou moci navzájem inspirovat zástupci veřejné sféry i obyvatelé samotní. Setkání bude jedinečnou příležitostí sdílet svou zkušenost s dobrovolnictvím nebo se k nějaké činnosti připojit,“ dodává.

Pošumaví je plné činorodých lidí všech věků, kteří se ve svém volném čase věnují nejbližšímu okolí. „Setkávám se s úžasnými lidmi. Například pan Jaroslav z Žihobec pečuje o sakrální stavby, paní Eva z Rabí vede cvičení pro ženy nebo pan Václav z Nezdic propaguje Pošumaví svými fotografiemi na sociálních sítích. Většina z nich jsou v seniorském věku,“ vyjmenovává.

Cílem setkání v Žihobcích je tyto příběhy vyprávět a inspirovat další. „Chceme dát lidem příležitost mluvit o věcech, které je u nich v obci trápí, a podpořit je, aby se sami na změně podíleli,“ vysvětluje Anna Svobodová, podle které je ale důležité, aby se debat účastnili i ti, kteří mohou reálně věci ovlivňovat a podporovat, například starostové.

Na participativní propojení veřejné sféry a obyvatel vsadila obec Andělská Hora na Karlovarsku. Ta mimo jiné za podporu komunitního života a zapojení dobrovolníků do rozvoje obce získala ocenění vesnice roku Karlovarského kraje 2022, „proto jsme pozvali tamní starostku Miloslavu Křimskou, aby se svými pošumavskými protějšky sdílela jejich opravdu výjimečnou zkušenost“ přibližuje program žihobeckého setkání Svobodová.

Další přespolní hostkou bude ředitelka Chelčického domova s pečovatelskou službou Klára Kavanová Mušková. Ta do chodu zařízení dokázala zapojit okolo devadesáti dobrovolníků.

„Ve Strašíně má vzniknout obdobný dům, který by měl být i prostorem pro komunitní setkávání. Chtěli bychom se chelčickou zkušeností inspirovat. Vidíme, že kde je vůle, je i cesta. Podpora komunitního života a zapojení dobrovolníků nakonec vede k celkovému zlepšení prostředí, kde žijeme,“ je přesvědčená Svobodová, která má komunitní práci ve Strašíně na starost.

Pošumaví trápí zejména úbytek mladých lidí a zvyšování průměrného věku, to s sebou nese specifické výzvy. „V místní akční skupině Pošumaví si toho všímáme. Nejsou nám lhostejní osamělí senioři a vylidňující se venkovské oblasti,“ líčí Marie Homolková, která komunitní a sociální činnost na území MAS Pošumaví od Kdyně po Nezdice koordinuje.

„Proto hledáme dobrovolníky, kteří jsou běžnou součástí života obcí, snažíme se je podpořit a propojovat navzájem.“ Podle Homolkové, má dobrovolnictví potenciál vtáhnout seniory do společenského dění, ale také jim být oporou, pokud jsou již nemohoucí, například ve formě sousedské pomoci. Přínosné je ale pro všechny věkové kategorie.

Setkání v Žihobcích poskytne platformu pro sdílení dobré praxe na úrovni veřejné správy i na úrovni činorodých jednotlivců. „Snažíme se vyprávět příběhy dobrovolnictví Pošumaví, vyzdvihnout úsilí a nadšení jednotlivců a vyjádřit jim touto cestou uznání za to, co pro své komunity a pro region dělají,“ uzavírá Homolková.

 

Setkání začne ve 12:00 sdílením zkušeností z veřejné sféry a od 15:00 bude otevřené široké veřejnosti. Více na sociálních sítích MAS Pošumaví.

 

Kontakt pro média:

Marie Homolková

manažerka projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví

tel: 724 503 952

e-mail: homolkova@masposumavi.cz

www.spoluvposumavi.cz

fb: @masposumavi.cz #spoluvPosumavi

 

Anna Svobodová

koordinátorka komunitní práce MAS Pošumaví

tel: 770 171 432

e-mail: svobodova@masposumavi.cz

 

Tereza Freidingerová

PR a komunikace

tel: 777 447 125

e-mail: tereza.freidinger@gmail.com

 

 

 

Program Diskusního setkání v Žihobcích o dobrovolnictví

12:00 – 14:00    Diskusní setkání zástupců veřejné sféry

12:00 – 12:15     Představení projektu „Podpora komunitních a sociální aktivity na území MAS Pošumaví“, Marie Homolková a Anna Svobodová (MAS Pošumaví)

12:15 – 12:30    O dobrovolnictví, Vlastimila Faiferlíková (TOTEM)

12:30 – 12:50     Dobrovolnictví v domově s pečovatelskou službou sv. Linharta, Chelčice, Klára Kavanová Mušková (ředitelka zařízení)

12:50 – 13:10     Práce s komunitou v Andělské Hoře, Miloslava Křimská (starostka)

13:10 – 14:00     Diskuse a shrnutí

 

15:00 – 18:00     Diskusní setkání o dobrovolnictví s dobrovolníky a širokou veřejností

 

 

Fotopříloha:

FOTO 1: Komunitní pracovnice Anna Svobodová (vpravo) iniciuje setkání rodičů a dětí v obcích Žihobce, Strašín a Rabí. (foto: MAS Pošumaví)

 

FOTO 2: Zámek Žihobce a Muzeum Lamberská stezka. (foto: Muzeum Lamberská stezka)