Ve dnech 28. 12.  – 30. 12. 2023, od 17 do 18.15 hodin Vás zveme na komentované prohlídky s průvodcem a šálkem horkého nápoje do Kašperských Hor.

Každý návštěvník dostane horký nápoj. Návštěvníci získají zajímavé informace o vánočních zvycích a tradicích na Šumavě. Navštíví největší skříňový betlém v České republice, projdou si náměstí a další zajímavá místa.

Doporučujeme předem rezervovat na tel.: 376 503 413, kapacita prohlídky je omezená. Prodej vstupenek předem v informačním centru v budově radnice nejpozději do 16:00. Sraz v 17:00 před pražírnou kávy Rósta Kafe. Podrobné informace na tel.: 376 503 413 nebo na e-mailu informace@kasphory.cz.