10. 4. / Výlet do Strašína k nejmenší studánce na světě/ Horažďovice, Charita Horažďovice/ odjezd autobusem v 8:30 hodin od DPS Palackého, Horažďovice/ cena za autobus je 150 Kč (platba předem v kanceláři Charity Horažďovice)/ Přihlášení je možné nejpozději do 2. dubna 2024 do 12 hod. na tel.: 376 512 596.

https://horazdovice.charita.cz/aktualne/akce/vylet-k-nejmensi-studance-na-svete/