18.04.24 , 19:00 Arciděkanský kostel u Bílé věže
Mezinárodní festival komorní hudby 2024  (MFKH)

program festivalu: