Podobně jako v minulých letech, i letos můžete si prohlédnout historické centrum Klatov s průvodcem. Prohlídky začínají v sobotu 15. 7. a konají se každou prázdninovou sobotu až do 26. 8., a to bez ohledu na počasí a počet účastníků. Stačí jen, když zájemci přijdou v 10 hod. do RENESANČNÍHO DVORKU vedle infocentra (náměstí Míru č.p. 66) – vchod z Vídeňské ulice.

Spolu s průvodcem Pavlem Kourou si můžete prohlédnout centrum města (náměstí, kostel, býv. jezuitská kolej). Součástí prohlídky bude mimo jiné krátký film o historii města, promítaný v běžně nepřístupných prostorách býv. dominikánského kláštera. Účastníci prohlídky se mohou těšit na zajímavé souvislosti i nepříliš známé informace, které jim dokáží, jak pestrá je minulost královského města Klatovy. Na závěr budou mít účastníci prohlídek možnost navštívit Pavilon skla za zvýhodněné vstupné 30 Kč. Na prohlídku v češtině pak naváže prohlídka v německém jazyce, která začíná v 12.15 hod. v infocentru na náměstí.

Více informací najdete na https://www.stadtfuehrung-klatovy.eu/prohlidkyklatov/prohlidky.asp, případné dotazy zodpoví telefonicky infocentrum v Klatovech (376 347 240).