Již mnoho let představuje Pavilon skla v Klatovech v létě některou ze středoevropských sklářských škol. V letošním roce patří výstavní prostory PASKU, jeho zahrada a chodba jezuitské koleje jediné moravské sklářské škole ve Valašském Meziříčí. Tato škola navazuje na bohatou tradici valašského sklářství a současně je duchem velmi mladá. Práce jejích studentů a studentek se vyznačují nejen mimořádnou tvůrčí invencí, ale jsou také z hlediska zvládnutí sklářských technik na vysoké úrovni. K tomu nesporně přispívá ve velké míře školní sklářská huť, ve které se vyrábějí zajímavé a málo frekventované barevné valéry skla. Výstava Mezi sklem – práce Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí je tak nejen přehlídkou nejlepších prací mladých sklářů a sklářek z Moravy, ale i přesvědčivou ukázkou živého spojení té nejlepší sklářské tradice a aktuálního pohledu na sklo jako výtvarný materiál.

Studenti a studentky z Valašska vnesli do letních Klatov vlastní svébytný pohled na zpracování skla. Z posledních měsíců pocházejí například práce, jejichž výstavním prostorem je zahrada pavilonu. Jde o exponáty inspirované secesními a dalším skly z produkce firmy Joh. Lötze vdova z Klášterského Mlýna na Šumavě, která jsou ve stálé expozici pavilonu. A zahrada obohacená o barevné květy a objekty vyrůstající ze záhonů či z trávy je prostě kouzelná.

Uvnitř pavilonu jsou vystaveny především nejlepší práce z posledních deseti let, ale i najdeme aktuální díla dnešních studentů. Design i volná tvorba mladých výtvarníků se vyznačuje používáním neobvyklých technik či neobvyklých kombinací běžných technik. Zajímavé je například používání vyhořovacích forem sestavených z kusů dřeva či kůry, které vytváření na povrchu váz optické dekory. Jsou zde také vázy se zatavenými krokodýly z drátků a korálků nebo mnohonásobně vrstvená a odbrušovaná těžítka, jejichž barevné vrstvy tvoří barevně odstupňované květy. Ale to jsou jen některé ze zajímavých exponátů, které mohou návštěvníci klatovského Pavilonu skla vidět až do 24. září.