Unikněme ze stereotypu všedních dní do lůna přírody, kde blahodárně působí na naše smysly šum a vůně lesů, zpěv ptactva a slunce. Vydejme se Plzeňským krajem po pěší dálkové poutní stezce sv. Vintíře, jež nás provede významnými a nádhernými místy regionu. Jdoucí ve Vintířově šlépějích poznáme krásy zdejší lesnaté a mírně kopcovité krajiny. Cesta nabízející místa k rozjímání a duševní očistě se vine bavorským příhraničím a propojuje tak Čechy a Bavorsko. Vintíř zde, kudy stezka vede, působil na přelomu 10. a 11. století a také tu zemřel.

Středověký poustevník Gunther-Vintíř byl výjimečnou osobností. Byl šlechtic, v mládí požitkář, diplomat, později benediktinský mnich, misionář, kolonizátor, stavitel cest a mostů, budovatel klášterů, nositel česko-německého sblížení, asketa a světec. Druhou polovinu svého života prožil právě ve zdejších šumavských hvozdech, kde šířil křesťanství, kolonizoval toto liduprázdné území a klestil cestu dnešní poutní stezky.

Vintířova stezka je rozdělena do 9 jednodenních etap v průměrné délce 17 km, z nichž 3 etapy vedou v Německu, 1 etapa vedoucí přes hranici je společná a 5 etap vede v Čechách. Pro začátek jednotlivých etap jsou vybrána nástupní místa poskytující plnou turistickou vybavenost od dopravní dostupnosti, možnosti parkovacích míst, informačních center, obchodů s potravinami až po nabídku stravovacích a ubytovacích zařízení.

Na německé straně je proznačena část vycházející z kláštera Niederalteich, odkud k nám Vintíř přišel. V Plzeňském kraji je obnoven úsek napojující se na německou část stezky od hraničního přechodu Gsenget. Trasa na území plzeňského regionu využívá značené stezky Klubu českých turistů a vede přes Prášily, Dobrou Vodu, Annín, Hartmanice, Sušici a Horažďovice. Odtud pak pokračuje až do Blatné v jižních Čechách. Stezka zavede poutníky např. na horu Březník, kde měl Vintíř poustevnu nebo do Dobré Vody, kde se nachází Vintířova studánka se zázračnou vodou a vedle ní se skví kostel sv. Vintíře s unikátním skleněným oltářem. V těsném sousedství kostela, v Muzeu Dr. Šimona Adlera, vznikla nová stálá expozice Svatý Vintíř. Seznámí vás s jeho životem, významem a přesahem jeho odkazu do současnosti.

Na poutní stezce budou symbolická místa,  určená pro duchovní relaxaci, panely s informacemi popisující dějinné zajímavosti a na některých místech bude vysázen historický druh jabloně coby charakteristický strom sv. Vintíře, odkazující k jeho snahám o kolonizaci a zkulturnění regionu. Na české straně nás trasou provede kolem hradů, zámků, kostelů, kapliček a studánek 6 vyznačených jednodenních pěších okruhů. Okruhy začínají i končí ve stejném bodě a přímo vybízejí k jednodennímu rodinnému výletu.

Na 6ti okruzích jsou umístěny dřevěné herní prvky a pro rodiny s dětmi byly také vytvořeny 4 herní trasy – Žižkovo vidění, Vintířova smrt, Kmotr v kápi, Český Achilles, pro geolokační hru Skryté příběhy https://skrytepribehy.cz využívající mobilních telefonů a jejich navigačních a prezentačních funkcí. Doufáme, že děti zaujmou a užijí si při putování spoustu zábavy. Podrobné informace o Vintířově stezce a virtuální prohlídky turistických cílů na trase naleznete na www.turisturaj.cz a připravuje se i vydání propagačních materiálů a map.