Zveme vás na zajímavý výlet – včelí stezku, která byla otevřena v létě roku 2020 v podhůří Šumavy. Je vhodná především pro rodiny s dětmi, měří 4 km a začíná v Česticích za kostelem Stětí sv. Jana Křtitele a končí u malovaného včelína v Krušlově. Na stezce je celkem čtrnáct zastavení s vyřezávanými a do dřeva vypalovanými popisy. Dozvíte se vše o životě včelstva a výrobě medu. Některá zastavení jsou opatřena interaktivními prvky, kde si děti mohou sestavit velkou včelu nebo pohmatem zkusit, jak včela rozpoznává různé druhy rostlin. Cestou si užijete krásné výhledy do okolí a na jejím konci můžete absolvovat komentovanou prohlídku unikátního včelína s jedinečnou sbírkou ručně vyřezávaných a výtvarně ztvárněných úlů a řezeb.

Krušlovský včelín vytvořil místní rodák, Josef Mach, který se narodil v roce 1923 v Krušlově. Jako malý si přinesl první roj od pana řídícího ze školy a i přes nevoli svého otce se oddal včelaření na celý život.

 

 

Na počátku úly zkrášloval do podob malých dřevěných domečků inspirovaných architekturou jižních Čech a postupně vybudoval přímo celý chrám, ručně vyřezávaný včelín. To

se psal rok 1948. Interiéry včelína vyzdobil řezbami z lipového dřeva a vlastními malbami. Můžeme zde najít výjevy z krajiny pod Boubínem, nespočet dřevěných včelek, vyřezávané židle a stoly i náboženské motivy. V ústřední části jsou vyobrazeni průkopníci včelařství z celého světa. Celou atmosféru dokresluje tikot a kukání vyřezávaných kukaček. Více o včelíně se dozvíte na www.kruslovskyvcelin.cz